Privacy

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Schlosshotel Brilon-Wald GmbH, Korbacher Straße 76, 59929 Brilon-Wald, Duitsland, Tel.: 02961 – 78 69 10, e-mail: sh@schlosshotel -brilon-wald.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van serververzoek

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij volgens artikel 6 para. 1 verlicht. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

Bij contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt.Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die anders bepalen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG, persoonsgegevens worden verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens onzerzijds voorbehouden, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

6.1 Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het vermelden van eventuele verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het verzenden van nieuwsbrieven. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de aan het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover informeren wij u in deze verklaring.

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht. Hiervoor moeten we volgens § 7 par. 3 UWG vraagt geen aparte toestemming van u. In dit opzicht worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.

6.3 MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS ( www.mailchimp.com ), aan wie wij de gegevens door te geven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats als onderdeel van de orderverwerking door MailChimp. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden alleen in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U kunt de verwerking ook op elk moment voorkomen door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt de opslag en verzending van persoonlijke gegevens ook voorkomen door Java Script in uw webbrowser te deactiveren of een Java Script blocker te installeren (bijv. https://noscript.net of www.ghostery.com ). Wij willen u erop wijzen dat deze maatregelen ertoe kunnen leiden dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken in overeenstemming met artikel 6 para. 1 verlicht. f) DS-GVO zelf vanwege zijn eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en optimalisatie van de dienst, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf te schrijven of door te geven aan derden.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data Processing Agreement”) gesloten met MailChimp op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u deze gegevensverwerkingsovereenkomst bekijken op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/ .

U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/

6.3 Postreclame

Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie – uw titel, academische diploma, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding volgens artikel 6 para. 1 verlicht. f AVG en om deze te gebruiken om per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te versturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van het contract doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG.

8) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

-Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website zal voorkomen (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Schakel Google Analytics uit
Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9) Gereedschap en diversen

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Met behulp van deze service kunt u onze locatie zien en het gemakkelijker maken om er te komen.

Zodra u de subpagina’s oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit.f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google. com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of zal worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als ze waren niet door ons van u verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden dat garanties op grond van naar artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;
 • Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op wissing in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen als aan de vereisten van artikel 17 par. 1 AVG. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt voor redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn bekendgemaakt, van deze correctie op de hoogte te stellen of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 para. 3 AVG: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, MET INGANG VAN DE TOEKOMST.
INDIEN U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT VOORBEHOUDEN ALS WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE OVERSCHRIJDEN VAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING IS VOOR HET VASTSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE REDEN.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

11) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de periode worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om een contract na te komen of te starten en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

© Deze verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld door de gespecialiseerde advocaten van het IT-advocatenkantoor en is auteursrechtelijk beschermd ( www.it-recht-kanzlei.de ).